Juridische voorwaarden

De website wordt gehost door EDDO

Verantwoordelijke organisatie:
ValJoly
Vakantiedorp ValJoly
59132 Eppe-Sauvage
Redactionele verantwoordelijkheid:
Mijnheer Blucheay

Alle rechten voorbehouden: ValJoly

Gehele of gedeeltelijke reproductie, op welke wijze dan ook,  is zonder toestemming van de auteur verboden. De website is door de internationale wetgeving en de auteursrechten beschermd en de bescherming van intellectueel eigendom. Het is strikt verboden de website, de vorm of de inhoud ervan, gedeeltelijk of helemaal te copiëren zonder schriftelijke toestemming van de auteur ValJoly

De wet van 11 maart 1957 , waarbij aan het eind van de leden 2 en 3 van artikel 4, enerzijds ” kopieën of reproducties strikt voorbehouden voor prive-gebruik en niet bedoeld voor collectief gebruik” en anderzijds voor analyses en korte citaten die dienen als voorbeeld en illustratie “enige weergave of reproductie , geheel of gedeeltelijk , zonder toestemming van de auteur of zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden, onwettig zijn ” ( eerste paragraaf van artikel 40 ). Deze weergave of reproductie is een inbreuk die strafbaar gesteld is in de artikelen 425 en volgenden van het Wetboek van Strafrecht.

Haut de page
Rechargez votre PassJoly en ligne !